Leder

Jeg startet å arbeide med betongproduktene i 2005.

I 2009 ble produktene markedsført under Trollheimen Aktiv som skal videreutvikle foretaket og
levere produktene.

For å gjøre hver leveranse unik består produksjonslinjen av en stor grad håndarbeid.

Frem til nå har jeg leid inn prosjektansatte ved behov, ellers jobber jeg alene.

I 2012 fikk betongproduksjonen foretaksnavnet Pipekledning.

Med kontroll på produktenes fortrinn og allsidig erfaring ser jeg frem mot neste oppdrag.

Med vennlig hilsen Lars Inge Harang
6653 Øvre Surnadal

Ingen innlegg.
Ingen innlegg.